Noticias

HIC SUNT LEONES. Exposición de Pablo Barreiro en NORMAL, A Coruña

GAL/

 

Inauguración de HIC SUNT LEONES Aquí están os Leóns do artista Pablo Barreiro, este mércores 10 de abril ás 19.30 h. no espazo NORMAL da Universidade de A Coruña.

Na entrada do Parque dous leóns gardaban a porta, dous leóns que os Naveira copiaron dos orixinais na basílica de San Pedro (Roma), feitos en mármore de Carrara por Antonio Canova (1757-1822) para o sepulcro do papa Clemente XIII (1759-1769). Un representa as virtudes da fe. O outro, a vida eterna [....] . Hic sunt leones, dicían os romanos, «Aquí están os leóns», os que gardan do secreto acontecemento. Despois de ter decaído o Pasatempo, xa nos anos 70, os leóns foron mercados e levados para Asturias, onde vixían na actualidade a entrada do santuario de Covadonga.

Pablo Barreiro establece un diálogo coa copia dos leóns que viaxou desde Roma a Betanzos e de Betanzos a Covadonga, buscando a aproximación á Urbild, figura arquetípica, que consolida a idea dun mundo, o europeo. No seu traballo de acción e reflexión sobre a copia, realizando copia da copia, reproduce con tento visionario partes dos leóns como signos dun prototipo arredor do cal a historia da arte comezou a gravitar, tal e como sinala Ernst Gombrich, definindo o sentido canónico da beleza.....


Extracto do Texto de Roberto Abuín para a exposición Hic Sunt Leones.

 

 

CAST/

 

Inauguración de HIC SUNT LEONES Aquí están os Leóns del artista Pablo Barreiro, este miércoles 10 de abril a las 19.30 h. en el espacio NORMAL de la Universidad de A Coruña.

En la estrada del parque dos leones guardaban la puerta, dos leones que los Naveira copiaron de los originales en la basílica de San Pedro (Roma), hechos en mármol de Carrara por Antonio Canova (1757-1822) para el sepulcro del papa Clemente XIII (1759-1769). Uno representa las virtudes de la fe. El otro, la vida eterna (....). Hic sunt leones, decían los romanos, «Aquí están los leones», los que guardan del secreto acontecimiento. Después de haber decaído el Pasatiempo, ya en los años 70, los leones fueron comprados y llevados para Asturias, donde vigilan en la actualidad en la entrada del santuario de Covadonga.

Pablo Barreiro establece un diálogo con la copia de los leones que viajó desde Roma a Betanzos y de Betanzos a Covadonga, buscando la aproximación a Urbild, figura arquetípica, que consolida la idea de un mundo, el europeo. En su trabajo de acción y reflexión sobre la copia, realizando copia de la copia, reproduce con tino visionario parte de los leones como signos de un prototipo al rededor del cual la historia del arte comenzó a gravitar, tal y como señala Ernst Gombrich, definiendo el sentido canónico de la belleza.....

 

Extracto del Texto de Roberto Abuín para la exposición Hic Sunt Leones.

Más noticias

Con el fin de ofrecer un mejor servicio, nuestra web utiliza cookies Saber más Aceptar